II SA/Gl 338/24, Treść regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Wymagania regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Pojęcia „odbierania” i „pozbywania” się odpadów. Dopuszczalność wprowadzenia generalnego ograniczenia możliwości naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi. Określenie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3712858

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.