II SA/Gl 19/22, Treść uchwały w sprawie nadania statutu biblioteki publicznej. Realizacja obowiązku wskazania w statucie biblioteki źródeł jej finansowania. Charakter przepisów uchylających akt prawny - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3339514

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.