II SA/Gl 186/23, Nałożenie na inwestora obowiązku dołączenia do wniosku wyników badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunków posadowienia obiektów budowlanych - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3636165

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.