II SA/Gl 1030/20, Wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia na rozbudowę i nadbudowę budynku, wobec... - OpenLEX

II SA/Gl 1030/20, Wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia na rozbudowę i nadbudowę budynku, wobec którego ma być wydana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3124222

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.