II SA/Gd 756/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3134272

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 27 marca 2019 r. II SA/Gd 756/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dariusz Kurkiewicz.

Sędziowie WSA: Mariola Jaroszewska, Asesor Magdalena Dobek-Rak (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2019 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy ze skargi G. S. i T. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 13 sierpnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.