II SA/Gd 359/23, Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jako rezygnacja z innej pracy zarobkowej, o której mowa w art. 17 ust. 1 u.ś.r. Warunki przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3620893

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.