II SA/Gd 121/22, Określanie pojęcia wysokości zabudowy przy pomocy innych definicji ustawowych w planie miejscowym - Wyrok... - OpenLEX

II SA/Gd 121/22, Określanie pojęcia wysokości zabudowy przy pomocy innych definicji ustawowych w planie miejscowym - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3372057

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.