Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2859819

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 31 stycznia 2013 r.
II SA/Bk 830/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Sobolewska-Nazarczyk.

Sędziowie WSA: Małgorzata Roleder (spr.), Mirosław Wincenciak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 31 stycznia 2013 r. sprawy ze skargi P. (...) w P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. z dnia (...) sierpnia 2012 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.