II SA/Bk 760/23, Orzeczenie w przedmiocie ubezwłasnowolnienia całkowitego jako podstawa do zwolnienia z obowiązku ponoszenia opłat za pobyt w DPS. Warunki zwolnienia z opłat za pobyt w DPS na podstawie art. 64 pkt 7 u.p.s. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3647518

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.