II SA/Bd 971/23, Ustalenie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia bądź zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Operat szacunkowy jako wyłączny dowód wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia, bądź zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ocena operatu szacunkowego jako dowodu - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3662560

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.