Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2858357

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 9 grudnia 2014 r.
II SA/Bd 1232/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Owczarzak (spr.).

Sędziowie WSA: Wojciech Jarzembski, Anna Klotz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 9 grudnia 2014 r. sprawy ze skargi D. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia (...) września 2014 r. nr (...) w przedmiocie zasiłku dla opiekuna oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.