Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2802813

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 22 listopada 2017 r.
II SA/Bd 1107/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Leszek Kleczkowski (spr.).

Sędziowie WSA: Ewa Kruppik-Świetlicka, Urszula Wiśniewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 listopada 2017 r. sprawy ze skargi R. Sp. z o.o. w R. C. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w T. z dnia (...) czerwca 2017 r. nr (...) w przedmiocie płatności rolnośrodowiskowej oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.