II PSKP 65/21, Zakres zastosowania art. 358 § 1 k.c. Zasądzenie przez sąd należności w walucie obcej, gdy powód domaga się... - OpenLEX

II PSKP 65/21, Zakres zastosowania art. 358 § 1 k.c. Zasądzenie przez sąd należności w walucie obcej, gdy powód domaga się zasądzenia świadczenia w pieniądzu polskim. Podstawa wypłacania pracownikowi - kierowcy należności z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. Odpowiednie zastosowanie art. 358 § 1 k.c. do żądania pracownika kierowcy wypłaty ryczałtów z tytułu noclegów w podróży służbowej poza granicami kraju w walucie polskiej - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3252415

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.