II PSKP 14/21, Ochrona trwałości stosunku pracy działaczy związkowych. Wyjątki od ochrony trwałości stosunku pracy działaczy związkowych. Zakres instytucji wypowiedzenia zmieniającego. Czynności sądu rozpoznającego spór o roszczenia wynikające z wadliwego wypowiedzenia warunków pracy lub płacy pracownikowi korzystającemu z ochrony - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3177700

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.