II PSK 236/21, Brak ewidencji czasu pracy po stronie pracodawcy, a domniemanie faktycznie prawdziwości czasu pracy przedstawionej przez pracownika - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3362122

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.