II OSK 562/20, Przesłanki stwierdzenia naruszenia zbiorowych praw pacjentów. Wstrzymanie rejestracji pacjentów w ramach nowych zgłoszeń na rehabilitację domową jako ograniczenie prawa pacjentów do świadczeń zdrowotnych - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3094853

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.