II OSK 392/18, Kserokopia dokumentu urzędowego. Dokument przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego. Orzekanie na gruncie tego przepisu art. 302 ust. 1 pkt 1 ustawy z 2013 r. o cudzoziemcach. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2509488

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.