II OSK 3664/19, Dopuszczalność wniesienia do sądu administracyjnego skargi na czynność głosowania przez radę gminy nad uchwałą oraz uchwałę w sprawie przeprowadzenia sposobu głosowania nad uchwałą - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2782380

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.