II OSK 294/23, Zamierzenie budowlane obejmujące więcej niż jeden obiekt. Pozwolenie na budowę obiektu, a brak w projekcie budowy przyłączy - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3650069

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.