II OSK 2628/15, Ocena celu zawarcia związku małżeńskiego cudzoziemca z obywatekem polskim. Badanie, czy związek małżeński zawarty został w celu obejścia prawa. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2169082

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.