II OSK 2626/20, Odmowa uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji, w ramach której zaplanowano budowę obiektu służącego turystyce wodnej - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3636916

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.