II OSK 2471/19, Udostępnienie danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych z Rejestru Dowodów Osobistych spółce posiadającej zezwolenie na udzielania pożyczek. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3034295

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.