II NSNc 85/23, Kryteria oceny, czy dana klauzula umowna miała charakter niedozwolony - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3512802

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.