Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2573026

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 30 października 2018 r.
II KO 20/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Waldemar Płóciennik.

Sentencja

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 30 października 2018 r. w sprawie G. G. wniosku obrońcy z urzędu o zwrot kosztów za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia wniosku o wznowienie postępowania Postanowił zasądzić od Skarbu Państwa na rzecz adwokat J.C. - Kancelaria Adwokacka w W. - kwotę 442,80 zł (czterysta czterdzieści dwa złote i osiemdziesiąt groszy), w tym 23% VAT, tytułem wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia wniosku o wznowienie postępowania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.