II KK 48/21, Niedopuszczalność ukarania na podstawie art. 54 k.w. w związku z ograniczeniami w czasie epidemii COVID. - Wyrok... - OpenLEX

II KK 48/21, Niedopuszczalność ukarania na podstawie art. 54 k.w. w związku z ograniczeniami w czasie epidemii COVID. - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3268862

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.