II K 27/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2764050

Wyrok Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 25 czerwca 2019 r. II K 27/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodnicząca: Sędzia SO Arleta Wawrzynkiewicz.

w obecności Prokuratora Prokuratury Okręgowej Krzysztofa Rosińskiego.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. w II Wydziale Karnym po rozpoznaniu w dniach 30 maja 2019 r. i 25 czerwca 2019 r. sprawy S. L., syna Z. i H., zd. C., ur. (...) w P. skazanego:

1. prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie o sygn. akt II K. 668/06 za:

a. występek z art. 258. § 1. k.k. w zw. z art. 64. § 1. k.k., popełniony w okresie od 1 sierpnia 2004 r. do 12 maja 2005 r., na karę roku pozbawienia wolności,

b. występek z art. 56. ust. 1 i 3. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12. k.k., popełniony w okresie od 1 sierpnia 2004 r. do 12 maja 2005 r., na karę 3 lat pozbawienia wolności i karę grzywny w wysokości 200 stawek dziennych przy przyjęciu, że jedna stawka dzienna wynosi 30 zł,

c. występek z art. 62. ust. 1. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii - popełniony w dniu 17 maja 2006 r., na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności,

na karę łączną 3 lat pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności od 17 maja 2006 r. do 30 stycznia 2007 r.;

2. prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie o sygn. akt VIII K 1771/11 za występek z art. 178a. § 1. k.k. popełniony w dniu 22 września 2011 r., na karę grzywny w wysokości 80 stawek dziennych przy przyjęciu, że jedna stawka dzienna wynosi 10 zł oraz środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych przez okres roku;

3. prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Nowej Soli z dnia 20 września 2012 r. w sprawie o sygn. akt II K 791/12 za występek z art. 244. k.k., popełniony w dniu 15 maja 2012 r., na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat próby, grzywnę na podstawie art. 71. § 1. k.k. w wymiarze 100 stawek dziennych przy przyjęciu, że jedna stawka dzienna wynosi 10 zł,

4. prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie o sygn. akt II K 1077/12 za występek z art. 178a. § 1. i 4. k.k. w zw. z art. 244. k.k. w zw. z art. 11. § 2. k.k., popełniony w dniu 31 lipca 2012 r. na karę roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat próby oraz środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych przez okres 3 lat;

5. prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Szamotułach z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie o sygn. akt II K 1584/12 za występek z art. 244. k.k., popełniony w dniu 12 września 2012 r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat próby, grzywnę w wymiarze 80 stawek dziennych przy przyjęciu, że jedna stawka dzienna wynosi 10 zł;

6. przy czym kary orzeczone wyrokami Sądu Rejonowego w Nowej Soli w sprawie o sygn. akt II K 791/12, Sądu Rejonowego w Zielonej Górze w sprawie o sygn. akt II K 1077/12 i Sądu Rejonowego w Szamotułach w sprawie o sygn. akt II K 1584/12 zostały połączone wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie o sygn. akt II K 178/13, na mocy którego orzeczono wobec skazanego kary łączne 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat i 180 stawek dziennych grzywny przy przyjęciu, że jedna stawka dzienna wynosi 10 zł,

7. prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie o sygn. akt II K 48/13 za występek z art. 13. § 1. k.k. w zw. z art. 286. § 1. k.k. w zw. z art. 294 § 1. k.k. w zw. z art. 64. § 1. k.k., popełniony w okresie od 30 sierpnia 2010 r. do 10 września 2010 r., na karę roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych przy przyjęciu, że jedna stawka dzienna wynosi 20 zł;

8. prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze w sprawie VII K 1311/11 z dnia 30 czerwca 2014 r. za popełnione:

a. w okresie 16 do 19 października 2010 r. przestępstwo z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę roku pozbawienia wolności,

b. w dniu 15 października 2010 r. przestępstwo z art. 270 § 1 k.k. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

na karę łączną roku pozbawienia wolności, a nadto na podstawie art. 33 § 2 k.k. orzeczono karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych po 100 złotych;

9. prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie o sygn. akt II K 327/08 za:

a. występki z art. 13. § 1. k.k. w zw. z art. 286. § 1. k.k. w zw. z art. 91. § 1. k.k., popełnione w okresie od 11 do 27 kwietnia 2005 r., na karę roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności i karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych przy przyjęciu, że jedna stawka dzienna wynosi 20 zł,

b. występek z art. 286. § 1. k.k., popełniony w dniu 17 stycznia 2006 r. - na karę roku pozbawienia wolności i karę grzywny w wysokości 50 stawek dziennych przy przyjęciu, że jedna stawka dzienna wynosi 20 zł,

c. występek z art. 291. § 1. k.k., popełniony w okresie od marca 2006 r. do 17 maja 2006 r., na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności i karę grzywny w wysokości 50 stawek dziennych przy przyjęciu, że jedna stawka dzienna wynosi 20 zł,

na kary łączne 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat próby i 150 stawek dziennych grzywny przy przyjęciu, że jedna stawka dzienna wynosi 20 zł, przy czym na poczet kary grzywny zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności od 30 marca 2010 r. do 1 kwietnia 2010 r. i od 13 maja 2010 r. do 14 maja 2010 r.;

10. prawomocnym wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie o sygn. akt II K 152/14, na mocy którego zostały połączone kary grzywny wymierzone wyrokami Sądu Rejonowego w Legnicy w sprawie o sygn. akt II K 668/06 i Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w sprawie o sygn. akt II K 327/08 i orzeczono karę łączną 350 stawek dziennych grzywny przy przyjęciu, że jedna stawka dzienna wynosi 20 zł,

11. prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu w sprawie o sygn. akt III K 47/13 z dnia 29 kwietnia 2015 r., zmienionym wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie o sygn. akt IV Ka 1195/15 za przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 3 stycznia 2011 r. na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności;

12. prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze w sprawie II K 297/16 z dnia 16 czerwca 2016 r. za popełnione dnia przestępstwo z art. 180a k.k. na karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych po 10 złotych,

13. przy czym wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. w sprawie o sygn. II K 113/16 połączono skazanemu kary pozbawienia wolności i kary grzywny orzeczone w wyrokach Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu w sprawie o sygn. VIII K 1771/11, Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. w sprawie o sygn. II K 48/13, Sądu Rejonowego w Zielonej Górze w sprawie o sygn. VII K 1311/11 i Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu o sygn. III K 47/13 i jako kary łączne orzeczono karę roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz 150 (stu pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny, przyjmując, że jedna stawka dzienna wynosi 70 (siedemdziesiąt) zł, a na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zaliczono okres odbytych kar od dnia 19 października 2010 r. do dnia 21 października 2010 r., od dnia 3 stycznia 2011 r. do dnia 2 maja 2011 r. i od dnia 5 sierpnia 2015 r. do dnia 28 października 2015 r., kara pozbawienia wolności podlega obecnie wykonaniu od dnia 6 września 2018 r. do dnia 11 sierpnia 2019 r., a kara łączna grzywny będzie podlegać wykonaniu jako kara zastępcza pozbawienia wolności od dnia 30 marca 2023 r. do dnia 29 kwietnia 2023 r.

14. prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie o sygn. III K 204/16 za popełnione w określonych w art. 91 § 1 k.k. warunkach ciągu przestępstw w okresie od dnia 5 lutego 2010 r. do dnia 3 stycznia 2011 r. występki z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. na karę 4 (czterech) lat pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 2 maja 2011 r. do dnia 12 września 2011 r., a kara będzie wykonywana od dnia 11 sierpnia 2019 r. do dnia 30 marca 2023 r.

I. Na podstawie art. 91 § 2 k.k., art. 85 § 2 k.k. i art. 86 § 1 i § 4 k.k. podlegające wykonaniu kary pozbawienia wolności orzeczone wobec S. L. wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. w sprawie o sygn. akt II K 113/16 i wyrokiem Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu w sprawie o sygn. akt III K 204/16 łączy i jako łączną wymierza skazanemu karę 4 (czterech) lat i 9 (dziewięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II. na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k. i art. 86 § 1. § 2 i § 4 k.k. podlegające wykonaniu kary grzywny orzeczone wobec S. L. wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. w sprawie o sygn. akt II K 113/16 oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze w sprawie o sygn. akt II K 297/16 łączy i jako karę łączną wymierza skazanemu 152 (sto pięćdziesiąt dwie) stawki dzienne grzywny, przyjmując, że jedna stawka dzienna wynosi 70 (siedemdziesiąt) zł;

III. na podstawie art. 572 k.p.k. w pozostałej części postępowanie karne umarza;

IV. pozostałe rozstrzygnięcia zawarte w podlegających łączeniu wyrokach pozostawia do odrębnego wykonania;

V. na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 19 października 2010 r. do dnia 21 października 2010 r., od dnia 3 stycznia 2011 r. do dnia 12 września 2011 r. i od dnia 5 sierpnia 2015 r. do dnia 28 października 2015 r. oraz okres dotychczas odbytej kary w sprawie o sygn. akt II K 113/16, a na poczet orzeczonej kary łącznej grzywny zalicza skazanemu dotychczas wykonaną karę grzywny w sprawie o sygn. akt II 297/16, to jest 8 (osiem) stawek dziennych;

VI. na podstawie art. 632 ust. 2 k.p.k. koszty procesu w części umarzającej postępowanie zalicza na rachunek Skarbu Państwa, a na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia skazanego od obowiązku zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych w pozostałym zakresie, zaliczając dotychczas poniesione wydatki na rachunek Skarbu Państwa.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.