II GSK 531/20, Bezwzględna przeszkoda rejestracji znaku towarowego określona w art. 129(1) ust. 1 pkt 10 p.w.p. - Wyrok... - OpenLEX

II GSK 531/20, Bezwzględna przeszkoda rejestracji znaku towarowego określona w art. 129(1) ust. 1 pkt 10 p.w.p. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3044627

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.