II FSK 1452/14, Żądanie przez organ kontroli skarbowej udostępnienia mu danych osobowych wynikających z dokumentacji medycznej. Imiona, nazwiska i adresy pacjenta jako tajemnica medyczna. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: M.Podat. 2016/7/34-37

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.