II DOW 35/21, Zaniechanie czuwania nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem nadzorowanych postępowań. Odpowiedzialność dyscyplinarna prokuratora - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3359072

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.