II CZ 49/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2487625

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 maja 2018 r. II CZ 49/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Henryk Pietrzkowski.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. J. 9, 9A, 9B, 10 w S. przeciwko B.. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 8 maja 2018 r., na skutek wniosku pełnomocnika pozwanego z dnia 12 kwietnia 2018 r., o zezwolenie na złożenie pisma przygotowawczego na podstawie art. 207 § 3 zd. 2 w zw. z art. 39821, 391 § 1 i 3941 § 3 k.p.c. zezwala na złożenie pisma przygotowawczego zgodnie z wnioskiem.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.