II CZ 30/21, Dopuszczalność skargi kasacyjnej w sprawach o prawa majątkowe - Postanowienie Sądu Najwyższego - OpenLEX

II CZ 30/21, Dopuszczalność skargi kasacyjnej w sprawach o prawa majątkowe - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3391099

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.