II CSKP 8/23, Możliwość zażądania przez sąd ustnego wyjaśnienia opinii złożonej na piśmie lub zażądania dodatkowej opinii od tych samych lub innych biegłych. Kontrola sądu, czy w danym stanie faktycznym wystąpiły przesłanki ustawowe przyjęcia do szpitala psychiatrycznego. Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego bez wymaganej zgody - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3588619

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.