II CSKP 596/22, Wierzytelności objęte dyspozycją art. 546 § 1 k.s.h. Domniemanie winy dłużnika w wypadku odpowiedzialności kontraktowej. Wykazanie szkody w postaci lucrum cessans - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3652990

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.