II CSKP 586/22, Odmienne skutki wydania oraz charakter orzeczenia ustalającego nieważność oświadczeń woli oraz orzeczenia pozbawiającego wykonalności istniejący tytuł wykonawczy. Powstanie i byt zobowiązania. Ocena skuteczności postanowienia umownego kreującego obowiązek zapłaty kary umownej - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3652988

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.