II CSKP 312/23, Obowiązek uzyskania zgody w wypadku dowodu w postaci badania genetycznego. Zgoda sądu opiekuńczego na pobranie krwi dziecka. Przeszkody w przeprowadzeniu dowodu z badania DNA stwarzane przez stronę zobowiązaną do poddania się temu badaniu. Prawo do poznania własnej tożsamości biologicznej - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3693905

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.