II CSKP 1144/22, Zmiana wysokości cen w toku postępowania a przerwa biegu przedawnienia co do całości dochodzonej kwoty odszkodowania - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3630753

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.