II CSKP 1114/22, Naruszenie uprawnień związanych ze współposiadaniem. Korzystanie przez współwłaściciela z rzeczy wspólnej w zakresie przewyższającym przysługujący mu udział. Wyłączenie możliwości zaspokojenia się z udziału małżonka w czasie trwania wspólności ustawowej. Pojęcie „wydatków” w rozumieniu art. 207 k.c. - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3576663

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.