II CSK 501/21, Obalenie domniemania doręczenia przesyłki rejestrowanej, wynikającego z dowodu jej nadania - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3322213

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.