Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2570499

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 30 października 2018 r.
II CO 166/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Agnieszka Piotrowska.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku M. P. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą M. z siedzibą w G. przeciwko T. z siedzibą w W., Belgia o zawezwanie do próby ugodowej, sygn. akt XII GCo (...), po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 30 października 2018 r., przedstawienia Sądu Rejonowego w P. wniosku o oznaczenie Sądu właściwego do rozpoznania sprawy, oznacza Sąd Rejonowy w P., jako właściwy do rozpoznania sprawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.