Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2722608

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 25 września 2019 r.
II CO 153/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Henryk Pietrzkowski.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa K. S. przeciwko X. S. o rozwód, sygn. akt I C (...), na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 25 września 2019 r., na skutek przedstawienia Sądu Okręgowego w K. wniosku o oznaczenie sądu właściwego do rozpoznania sprawy, oznacza Sąd Okręgowy w K., jako właściwy do rozpoznania sprawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.