II CO 151/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3176564

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 2019 r. II CO 151/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Anna Kozłowska.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa G. Ś. przeciwko A. Ś. o rozwód, sygn. akt I C (...),

na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 14 listopada 2019 r.,

na skutek przedstawienia Sądu Okręgowego w Ł. wniosku o oznaczenie sądu właściwego do rozpoznania sprawy,

oznacza Sąd Okręgowy w Ł. jako właściwy do rozpoznania sprawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.