Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2692787

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 11 lipca 2019 r.
II CO 106/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Grzegorz Misiurek.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa K. B. B. przeciwko M. B. o rozwód, sygn. akt X RC (...), po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 11 lipca 2019 r., przedstawienia Sądu Okręgowego w S. wniosku o oznaczenie Sądu właściwego do rozpoznania sprawy, oznacza Sąd Okręgowy w S. jako właściwy do rozpoznania sprawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.