II CO 103/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2681289

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2019 r. II CO 103/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Józef Frąckowiak.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa M. K. przeciwko A. K. o rozwód, sygn. akt X RC (...), po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 12 czerwca 2019 r., wniosku o oznaczenie sądu, Dnia 12 czerwca 2019 r. oznacza jako właściwy Sąd Okręgowy w S.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.