II C 908/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2724528

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 7 sierpnia 2019 r. II C 908/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: p.o. SO Adam Borowicz.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi, II Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 6 sierpnia 2019 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa K. S. przeciwko Skarbowi Państwa - Aresztowi Śledczemu w Ł. o zapłatę 1. oddala powództwo;

2. nie obciąża powoda kosztami procesu na rzecz pozwanego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.