II AKzw 687/17, Dopuszczalność zaskarżenia zarządzenia sędziego penitencjarnego o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o zastosowanie dozoru elektronicznego. - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: KZS 2017/12/42

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. II AKzw 687/17 Dopuszczalność zaskarżenia zarządzenia sędziego penitencjarnego o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o zastosowanie dozoru elektronicznego.

Dokument posiada tylko metrykę.