Orzeczenia sądów
Opublikowano: KZS2018/9/28

Postanowienie
Sądu Apelacyjnego w Krakowie
z dnia 9 sierpnia 2018 r.
II AKzw 634/18
Uprzednia karalność a odmowa udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia.

UZASADNIENIE

Dokument posiada tylko metrykę.