II AKz 479/10 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 664195

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 lipca 2010 r. II AKz 479/10

Dokument posiada tylko metrykę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.