II AKz 328/20, Dopuszczalność stwierdzenia przez sąd swojej niewłaściwości przed rozprawą. - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w... - OpenLEX

II AKz 328/20, Dopuszczalność stwierdzenia przez sąd swojej niewłaściwości przed rozprawą. - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: KZS 2020/7-8/56

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 9 czerwca 2020 r. II AKz 328/20 Dopuszczalność stwierdzenia przez sąd swojej niewłaściwości przed rozprawą.

Dokument posiada tylko metrykę.