II AKa 188/21, Rozgraniczenie rozboju i wymuszenia zwrotu wierzytelności. Wynikająca z art. 4 k.p.k. zasada obiektywizmu.... - OpenLEX

II AKa 188/21, Rozgraniczenie rozboju i wymuszenia zwrotu wierzytelności. Wynikająca z art. 4 k.p.k. zasada obiektywizmu. Zasada swobodnej oceny dowodów. Złożenie przez pokrzywdzonego zawiadomienia o przestępstwie w stanie nietrzeźwości. Przesłanki zasięgnięcia opinii biegłego psychologa bądź psychiatry w związku z przesłuchaniem. Zarzut naruszenia art. 424 § 1 pkt 1 k.p.k. a dopuszczalność zmiany lub uchylenia wyroku - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3324679

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.