II AKa 130/14, Znaczenie opinii biegłych dla oceny wystąpienia u sprawcy zabójstwa silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami. Trwałość stosunku powinowactwa. - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1770976

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.